Home

ảnh slide
online-training
nen
DOI NGU Giang vien cadcam

TIN TỨC

Tính năng mới nhất của NX 1859 cho thiết kế

Như các bạn đã biết Siemens đã cho phát hành NX ở dạng phát hành liên tục thay vì các phiên bản NX + số thứ tự (NX 10, NX11, NX 12..) như trước. Vậy trong phiên bản mới này có những tính năng gì mới đáng chú ý giúp cho công việc thiết kế của bạn?. Xin mời xem video dưới đây Một số cải tiến nổi bật của NX CAD mới nhất có thể kể tới: Dán đồ…

Xem thêm