Khóa học tiện trên Mastercam – Mastercam Turning

Chương trình đào tạo khóa tiện trên Mastercam – Turning Tổng thời gian đào tạo: 8 buổi (2,5h/buổi) Địa điểm đào tạo: Tầng 4, nhà B, Trường Đại học Thành Đô hoặc Online xã Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội Yêu cầu đối với học viên: Học chuyên ngành cơ khí hoặc tương đương I Mục … Continue Reading »

Khóa học gia công phay 3D trên Mastercam – Mastercam Mill 3D

Chương trình đào tạo khóa Mastercam – Milling 3D Tổng thời gian đào tạo: 12 buổi (2,5h/buổi) Địa điểm đào tạo: Tầng 4, nhà B, Trường Đại học Thành Đô hoặc Online xã Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội Yêu cầu đối với học viên: Học chuyên ngành cơ khí hoặc tương đương I Mục tiêu … Continue Reading »

Khóa học gia công phay 2D trên Mastercam – Mastercam Mill 2D

Chương trình đào tạo khóa Mastercam – Milling 2D Tổng thời gian đào tạo: 12 buổi (2,5h/buổi) Địa điểm đào tạo: Tầng 4, nhà B, Trường Đại học Thành Đô hoặc Online xã Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội Yêu cầu đối với học viên: Học chuyên ngành cơ khí hoặc tương đương I Mục tiêu … Continue Reading »

Dịch vụ viết Post Processor cho các máy 3 – 5 trục trên phần mềm NX

Hiểu về Post processor ? Post Processor ứng dụng để chuyển đổi các đường chạy dao (toolpath) được tạo trên phần mềm NX sang các chương trình NC để các hệ điều khiển trong các máy CNC có thể đọc, hiểu di chuyển các đường chạy dao theo các đường dao đã được lập trình … Continue Reading »