Bạn đã biết 7 công nghệ CAD mới nhất này và khi nào sử dụng chúng?

 

Ở thế kỉ trước, CAD thường được hiểu là viết tắt của việc phác thảo có sự hỗ trợ của máy tính (computer-aided drafting). Sau đó, khi các trình tạo mô hình 3D trở nên phổ biến hơn, thuật ngữ thông thường đã trở thành thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (computer-aided design). Bây giờ, vào năm 2020, chúng ta đã đến thời đại của kỹ thuật máy tính hỗ trợ thực sự, hay còn gọi là CAE.

Chúng ta đang thấy sự tích hợp của bảy công nghệ nâng cao các công cụ tạo mô hình 3D. giúp chúng từ một công cụ tiện lợi, thành một loại trợ lý thiết kế tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm.

Ý tưởng này mở rộng công việc đột phá trong sản xuất phụ gia (AM) của Andreas Vlahinos). Kỹ thuật khác với thiết kế trong đó kỹ thuật áp dụng toán học và một cơ sở lý thuyết cơ học được thiết lập để phát triển các sản phẩm mới.

Hãy cùng xem bảy công cụ tạo mô hình 3D mới nổi dưới đây:

1, Topology Optimization and Generative Design: Những công cụ này đại diện cho việc áp dụng trí thông minh khớp (AI) và học máy (ML) vào quá trình thiết kế. Với tối ưu hóa cấu trúc liên kết, bạn có thể tìm ra một giải pháp duy nhất cho một vấn đề kỹ thuật. Thiết kế tạo ra nhiều ý tưởng tiềm năng khi bắt đầu chu trình thiết kế.

2, Additive Manufacturing: Có liên quan mật thiết đến in 3D, công nghệ này giúp chúng ta sản xuất các bộ phận nhẹ hơn, có hình học phức tạp hơn và ít thành phần hơn so với các kỹ thuật sản xuất truyền thống.

3, Real-Time Simulation: Mô phỏng thời gian thực, Chúng ta có thể thực hiện các phân tích cấu trúc, nhiệt, phương thức và uid của các mô hình. Kết quả cập nhật về hình học được cập nhật ngay khi thiết kế, cung cấp phản hồi ngay lập tức về cách những thay đổi sẽ ảnh hưởng tới mô hình.

4, Multibody Modeling: Nhiều khối rắn độc lập có thể được mô hình hóa trong một phần duy nhất. Điều này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực thiết kế nâng cao, Tìm hiểu thêm tại đây

5, Behavioral Modeling: Mô hình hóa hành vi. Các nghiên cứu về tính khả thi và tối ưu hóa cho phép chúng ta xây dựng ý định thiết kế của mình thành các mô hình. Chúng ta có thể thay đổi bất kỳ kích thước hoặc thông số nào trong một phạm vi cụ thể để đáp ứng các hạn chế về thiết kế và giảm thiểu hoặc tối đa hóa một số đo khác, chẳng hạn như khối lượng.

6, Design Exploration: Trong khi lập mô hình, chúng ta có thể thiết lập các trạm kiểm soát và các nhánh để điều tra một số lựa chọn thiết kế.

7, Điện toán đám mây: Creo Parametric 7.0 thúc đẩy đám mây, giúp hỗ trợ các giải pháp thiết kế sáng tạo không thể thực hiện trên cài đặt phần mềm cục bộ.

Cách sử dụng các công nghệ mới nổi trong dự án thiết kế của bạn

Nó trông như thế nào khi bạn kết hợp các công nghệ mới nổi này? Hãy tưởng tượng bạn đang bắt đầu một dự án thiết kế mới. Quy trình làm việc của bạn có thể trông như thế này:

  1. Bạn phát triển các yêu cầu thiết kế cho phần vỏ, giữ nguyên khối lượng, điều biên nơi sản phẩm của bạn sẽ giao tiếp với các thành phần khác và trường hợp tải.
  2. Dựa trên các yêu cầu, bạn phát triển một multibody model để xác định hình học bắt đầu (đường bao ban đầu), hình học được bảo toàn (khối lượng phải được duy trì), hình học bị loại trừ (khối lượng phải tránh) và các phần không được chỉ định (hình học tạo điều kiện cho việc tạo điều kiện biên và trường hợp tải trọng).
  3. Bạn phát triển các nghiên cứu tối ưu hóa cấu trúc liên kết và / hoặc generative Design để cho phép Creo tạo các giải pháp tiềm năng.
  • Topology optimization. Tối ưu hóa cấu trúc liên kết giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất, dựa trên bất kỳ tiêu chí và phương pháp sản xuất nào (gia công CNC, đúc / đúc phun hoặc sản xuất bồi đắp in 3D) mà bạn chỉ định.
  • Các nghiên cứu generative design được thực hiện trên đám mây tận dụng công nghệ Atlas SaaS. Nghiên cứu đưa ra nhiều lựa chọn thay thế thiết kế tiềm năng, nhiều lựa chọn trong số đó có lẽ nhóm của bạn sẽ không thể tưởng tượng tới.
  1. Bạn thiết lập real-time simulation (mô phỏng thời gian thực) để có thể thấy các biện pháp phân tích quan trọng thay đổi như thế nào khi bạn đổi mới thiết kế.
  2. Bạn bắt đầu một phiên design exploration để bạn có thể phân nhánh thành các lựa chọn thay thế thiết kế.
  3. Bạn tinh chỉnh thiết kế bằng cách sử dụng các tính năng mạng tinh thể để giảm khối lượng cho các thành phần sẽ được sản xuất bằng additive manufacturing (chế tạo bồi đắp). Kích thước tính năng mạng tinh thể có thể được sử dụng làm tham số thiết kế trong các nghiên cứu về tính khả thi và behavioral modeling (tối ưu hóa mô hình hành vi).

Trong quy trình làm việc này, gói CAD của bạn đã thực hiện hầu hết các công việc nặng nhọc trong suốt quá trình thiết kế, từ ý tưởng đến thiết kế chi tiết. Mô phỏng và tối ưu hóa được thực hiện song song với công việc thiết kế, thay vì ở cuối quá trình.