Hội thảo trực tuyến của Siemens “Chương trình Hợp tác cùng Đối tác Chế tạo máy”

Cùng trang bị những kiến thức cập nhật để chuẩn bị sẵn sàng cho Cách mạng Công nghiệp 4.0!

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Việt Nam, quốc gia đang chứng kiến sự cải tiến và ứng dụng công nghệ tại nơi làm việc ở tốc độ nhanh hơn bao giờ hết và rất đa dạng trong các ngành nghề khác nhau. Với mục tiêu chia sẻ kiến thức để hỗ trợ các doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số, Siemens trân trọng kính mời Quý vị tham dự các buổi Hội thảo trực tuyến cùng với các chuyên gia tư vấn đến từ Ban Công Nghiệp Số Siemens Việt Nam.

Hội thảo “Chương trình Hợp tác cùng Đối tác Chế tạo máy”

 Ngày 7 tháng 5 năm 2020

Hội thảo giới thiệu các thông tin tổng quan về chương trình hợp tác được thiết kế đặc biệt dành cho đối tác Chế tạo máy, cùng danh mục sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của Siemens tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh các chính sách hợp tác, quý vị sẽ được theo dõi trực tiếp cách sử dụng TIA selection tool – một công cụ giúp người dùng thiết kế dự án tự động hóa và truyền động, nhanh chóng lựa chọn thiết bị, tra cứu được mã hàng và tối ưu hóa giải pháp.

Tài liệu hội thảo

Phần ghi âm nội dung hội thảo:

  • Giới thiệu “Chương trình Hợp tác cùng Đối tác Chế tạo máy”
  • Tổng quan về Danh mục Tự động hóa
  • Tổng quan về Danh mục Truyền động điện
  • Tổng quan về Danh mục Thiết bị điện
  • Thực hành thiết kế dự án với TIA selection tool