Hướng dẫn cài đặt NX 1847 – NX 1859

Dưới đây là video hướng dẫn cài đặt phần mềm NX 1847 – NX 1859 của Trung tâm đào tạo CAD/CAM 3DTC. Mọi thắc mắc về sản phẩm NX, Solid Edge, SolidWorks và phần mềm CAD/CAM/CAE vui lòng liên hệ thông tin Mr Kiên : + Email: [email protected] + Hotline: 0963 64 1982