Khóa học thiết kế khuôn dập liên hoàn trên phần mềm NX

NỘI DUNG ĐÀO TẠO PHẦN MỀM NX  NX Progressive Die Tổng thời gian đào tạo: 15 buổi (2,5h/ buổi) Địa điểm đào tạo: Tầng 4, nhà B, Trường Đại học Thành Đô hoặc Online Yêu cầu đối với kỹ sư: Học chuyên ngành cơ khí hoặc tương đương  I.Lợi ích trong khóa học: Được cung cấp … Continue Reading »

khoa-hoc-nx-cam-5-truc

Khóa học lập trình gia công 5 trục trên phần mềm NX

Chương Trình Đào Tạo NX CAM 5 trục Tổng thời gian đào tạo: 16h Địa điểm đào tạo: Tầng 4, nhà B, Trường Đại học Thành Đô hoặc Online Yêu cầu đối với kỹ sư: Học chuyên ngành cơ khí hoặc tương đương I.Lợi ích trong khóa học: Được cung cấp tài liệu chính hãng … Continue Reading »

Khóa học đào tạo sử dụng phần mềm NX CAM 3 trục

Chương Trình Đào Tạo NX CAM 3 trục. Tổng thời gian đào tạo: 12 buổi (2,5h/buổi) Địa điểm đào tạo: Tầng 4, nhà B, Trường Đại học Thành Đô hoặc Online xã Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội Yêu cầu đối với học viên: Học chuyên ngành cơ khí hoặc tương đương I.Lợi ích … Continue Reading »

nx cad nang cao

Khóa học thiết kế nâng cao trên phần mềm NX

Chương Trình Đào Tạo NX CAD Nâng Cao Tổng thời gian đào tạo: 8 buổi (2,5h/ buổi) Địa điểm đào tạo: Tầng 4, nhà B, Trường Đại học Thành Đô hoặc Online Yêu cầu đối với kỹ sư: Học chuyên ngành cơ khí hoặc tương đương  I.Lợi ích trong khóa học: Được cung cấp tài liệu … Continue Reading »

nx cad

Khóa học thiết kế cơ bản trên phần mềm NX – NX CAD

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO PHẦN MỀM NX CAD Tổng thời gian đào tạo: 12 buổi (2,5h/ buổi) Địa điểm đào tạo: Tầng 4, nhà B, Trường Đại học Thành Đô hoặc Online Yêu cầu đối với học viên: Học chuyên ngành cơ khí hoặc tương đương I.Lợi ích trong khóa học: Được cung cấp tài liệu chính … Continue Reading »