Khóa học Solidworks chuyên sâu về Mold, Sheet Metal, Surface…

NỘI DUNG CÁC KHOÁ HỌC CHUYÊN SÂU: Khóa học: Đào tạo chuyên sâu về modul thiết kế khuôn (Thi CSWPA-Mold Tool) +   Kiến thức cơ bản về khuôn +   Sử dụng các công cụ của phần mềm để tạo mặt phân khuôn, tách khuôn cho chi tiết: tạo đường phân khuôn, mặt phân khuôn, góc … Continue Reading »