Khóa học đào tạo sử dụng phần mềm NX CAM 3 trục

Trung tâm đào tạo CAD/CAM 3DTC giới thiệu khóa học lập trình trên phần mềm NX CAM dành cho sinh viên, kĩ sư, Doanh nghiệp có nhu cầu. Trung tâm cam kết chất lượng đào tạo – Đào tạo là để làm được. Học viên đến với trung tâm sẽ được giảng dạy bởi những … Continue Reading »